En rigtig god og efter min mening uundværlig øvelse at lave hedder “Dine personlige prioritetsværdier”. Du kan enten lave den online, med et program som eksempelvist Trello, eller du kan lave den fysisk, ved at bruge nogle Post-It notes.

Du starter med at skrive alle de værdier op som har en eller anden betydning for dig. Det skal være personlige værdier, altså en personlig værdi du gerne vil repræsentere eller have. Her kan du se alle dem som jeg griflede ned. Det kan være de kan inspirere dig til dine egne værdier, men det er vigtigt at du ikke begynder at bruge tid på at sætte dem i rangorden, du skal bare skrive store som små værdier. Mine værdier i vilkårlig rækkefølge er:

Variation

Jeg har brug for variation i min hverdag, ellers går jeg død i processen. Uanset hvad jeg skal lave, er det nødvendigt at der er variation i det. Hvis jeg skal udføre den samme opgave igen og igen, så mister jeg min livsglæde, derfor er variation på mit arbejde og i min hverdag vigtigt for mig.

Stolthed & Integritet

Det er vigtigt for mig at jeg kan være stolt over det jeg laver. Jeg kan kun være stolt hvis jeg bibeholder min personlige integritet. Hvis noget jeg laver strider imod mine holdninger og værdier, har jeg ikke min personlige integritet, og så kan jeg ikke være stolt over det, derfor er det vigtigt at alt hvad jeg siger ja til kan udføres med stolthed og integritet.

Pengepotentiale

Der er ganske simpelthen nødt til at være noget økonomisk potentiale i det jeg skal bruge min tid på. Hvis der ikke er det, kalder jeg det en hobby og det er den slags jeg laver i min fritid, så en del af mine værdier er at måle om der kan være pengepotentiale i projektet eller opgaven jeg beskæftiger mig med.

At hjælpe nogen

Den følelse jeg får ved at hjælpe andre er rar, varm og dejlig, så den vil jeg gerne opnå. Det er derfor en værdi for mig hvis jeg ved det jeg laver også kan gavne andre.

Anerkendelse fra lægfolk

Jeg vil rigtig gerne hvis kunder og lægfolk kan lide det jeg laver og anerkender det, derfor er det en værdi.

At gøre en historisk forskel

Det er vel det højeste man kan nå, så selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig at gøre noget positivt der gik over i historien, så på en eller anden måde er det en værdi.

Frihed – Ingen forpligtelser

Jeg værdsætter min frihed rigtig højt, så jeg bryder mig ikke om at blive låst fast i et eller andet i for lang tid af gangen. Det er derfor også en værdi for mig ikke at forpligte mig i længere tid.

Faglig anerkendelse

Det er rart at blive anerkendt af kunder og lægfolk, men jeg vil også gerne anerkendes af fagfolk inden for det område mit arbejde, projekt eller opgave er.

Risiko

Jeg vil ikke risikere mere end jeg har råd til at miste, så hvis noget indebærer en risiko er det en værdi for mig at den ikke er for høj. Ellers ville jeg blive urolig og bekymret.

Økonomisk sikkerhed

Det er vigtigt for mig at være sikker på at jeg har penge nok til at betale mine regninger.


Det var lige dem jeg umiddelbart kunne finde på… nu kommer 2. del af øvelsen, for nu skal jeg finde prioritetsordenen. Dette gør jeg ved at skrive alle værdier på nogle gule Post-it notes. Jeg skriver simpelthen “Økonomisk sikkerhed” på den ene, “Risiko” på den næste osv.

Nu tager jeg så to tilfældige, lad os sige jeg tager “Faglig anerkendelse” og “Frihed – ingen forpligtelser”. Jeg spørger nu mig selv: “Hvad er vigtigst for mig af disse to?” hvis jeg står i en situation hvor jeg skal vælge imellem dem, hvad vil jeg så helst? Vil jeg ofre min frihed, for at få faglig anerkendelse, eller er betyder anerkendelsen ikke så meget som min frihed?

Et godt tænkt eksempel kunne være, hvis jeg blev tilbudt en stilling som forsker på et laboratorium. Dette ville nok give mig en del faglig anerkendelse, men det ville også tage min frihed, så hvad ville jeg helst. I mit tilfælde er svaret klart, jeg ville vælge min frihed som det vigtigste. Hvis jeg ikke kunne få lov til at forske på mine egne betingelser, så bliver det et nej tak.

Jeg placerer derfor “Faglig anerkendelse” under “Frihed”. Jeg tager nu den næste, som kunne være “Økonomisk sikkerhed”, og så spørger jeg igen. Hvad er vigtigst, økonomisk sikkerhed eller frihed. Igen er det et valg der kræver lidt tankespind, men til syvende og sidst, må jeg erkende at min frihed trækker mest. Jeg ville faktisk gerne gå på kompromis med min økonomiske sikkerhed for at beholde min frihed, men hvad med Faglig anerkendelse? Er det vigtigere for mig at få faglig anerkendelse end økonomisk sikkerhed, eller er det modsat. Jeg bliver enig med mig selv om at økonomisk sikkerhed er vigtigere end faglig respekt, derfor rykker jeg nu den faglige respekt ned og placerer økonomisk sikkerhed imellem frihed og faglig respekt.

På denne måde bliver jeg nu ved og tager den næste seddel og spørger: Hvad er vigtigst? Denne nye ting, eller min frihed? hvis den nye ting vinder bliver den placeret over frihed og er den nye nummer et, eller spørger jeg med den næste i rækken og så videre.

Til sidst har jeg pludselig min prioritetsrækkefølge, for til sidst er alle sedlerne jo på deres plads. I mit tilfælde blev rækkefølgen:

 1. Personlig Integritet
 2. Penge potentiale
 3. Variation
 4. Frihed
 5. Økonomisk sikkerhed
 6. Faglig anerkendelse
 7. At hjælpe nogen
 8. Lægfolk anerkendelse
 9. Risiko
 10. At gøre en historisk forskel

Det er mine prioritetsværdier, så nu kommer spørgsmålet: Hvad er dine? Prøv at sætte dig ned og lave denne øvelse, for så skal jeg vise dig hvad du blandt andet kan bruge den til lige om lidt… god fornøjelse med din egen personlige liste.

Prioritetsliste til virksomheder

En virksomhed kan og bør lave den samme øvelse, og her er det faktisk lidt nemmere, fordi det er lettere at være objektiv omkring en virksomhed, end at skulle være det omkring sig selv. Så lav samme øvelse, hvis du har en virksomhed, og skriv de værdier op som virksomheden har, og sæt dem derefter i prioritetsrækkefølge ligesom med de personlige.

Det kan virksomheden nemlig også have gavn af på flere måder. For det første er det en rigtig god ting at kunne skrive om på hjemmesiden, så besøgende kan læse om virksomhedens historie og værdier. For det andet er det rigtig godt at have når der skal tages nye tiltag og idéer overvejes, og det skal vi tale om nu:

Træf de rigtige valg ved at bruge prioritetsværdier rigtigt!

Hvad enten det drejer sig om dig selv, eller din virksomhed, så bliver vi hele tiden stillet i nogle valg. Nogle kommer udefra og kræver en handling, og andre er nye idéer der er på tegnebrættet… men hvilke skal man vælge at bruge tiden på?

Her kommer dine prioritetsværdier til hjælp, for ved hjælp af et specielt scoringssystem, kan du træffe den rigtige beslutning hver eneste gang. Du skriver valgmulighederne ned på et stykke papir, for selv om det drejer sig om en idé til et eller andet, så har idéen nemlig altid mindst 2 valgmuligheder, nemlig at gøre det, eller at lade være!

Herefter giver du muligehederne en score fra 0-10 på de forskellige prioritetsværdier, hvis værdien ikke er relevant skriver du 5. Så ganger du scoren op med prioritetsværdien, således at den laveste prioritetsværdi har faktor 1, den næstlaveste faktor 2, herefter 3 osv. Nu lægger du til sidst tallene sammen og så tager du det valg der har flest point. Lad os tage et par eksempler fra det virkelige liv:

Jeg fik for et par år siden tilbudt at skrive salgsteksten til et nyt pyramidespil. Jeg ville for mit arbejde modtage 250.000 kroner. Jeg er meget god til at skrive sælgende tekster, og det vidste bagmændende, så det var jo mange penge jeg kunne tjene for en weekends arbejde. Jeg var MEGET fristet til at sige ja, men min samvittighed ville noget andet, så jeg var i store overvejelser om at tilsidesætte min samvittighed. Jeg satte mig til papiret og gave følgende points:

Skriv salgsbrevet:

 1. Personlig Integritet 2 (der var ikke noget ulovligt da det ikke kørte på dansk jord, men det var jo umoralsk) x 10 = 20
 2. Penge potentiale 10 x 9 = 90
 3. Variation 5 x 8 = 40
 4. Frihed 5 x 7 = 35
 5. Økonomisk sikkerhed 10 x 6 = 60
 6. Faglig anerkendelse 0 (jeg ville aldrig sætte mit navn på den slags, så ingen ville vide det var mig) x 5 = 0
 7. At hjælpe nogen 0 (jeg ville maksimalt hjælpe nogen af med deres penge) x 4 = 0
 8. Lægfolk anerkendelse 0 x 3 = 0
 9. Risiko 5 x 2 = 10
 10. At gøre en historisk forskel 5 x 1 = 5

Ialt = 240

Læg mærke til at de sidste to får 5, fordi de ikke er relevante for dette valg. Man kunne argumentere for at når ingen ved at det er mig, så ville anerkendelsen fra lægfolk og fagfolk også skulle have 5, men idet jeg decideret betinger mig at mit navn aldrig kommer ud, er det jo fordi jeg ikke vil være ved det jeg laver, derfor giver jeg 0 de steder.

Lad være:

 1. Personlig Integritet 10 (jeg ville vide at min samvittighed vandt, derfor topkarakter) x 10 = 100
 2. Penge potentiale 0 x 9 = 0
 3. Variation 5 x 8 = 40
 4. Frihed 5 x 7 = 35
 5. Økonomisk sikkerhed 0 x 6 = 0
 6. Faglig anerkendelse 5 x 5 = 25
 7. At hjælpe nogen 5 x 4 = 20
 8. Lægfolk anerkendelse 5 x 3 = 15
 9. Risiko 5 x 2 = 10
 10. At gøre en historisk forskel 5 x 1 = 5

Ialt = 250

Grunden til at jeg giver 0 i pengepotentiale og økonomisk sikkerhed, er fordi i forhold til at sige ja til pengene er det jo et kæmpetab, rent økonomisk.

250 imod 240… ikke så underligt at jeg var i store konflikter og fristet, for mine værdier var jo i konflikt her, men det var først da jeg fik det på papir det gik op for mig præcis hvor tæt de to muligheder egentlig var på hinanden, men det gode ved at have et sådan system er at man på forhånd bør beslutte sig for at pointene vinder og tager beslutningen, så det var noget nemmere for mig at takke nej til opgaven.

Et andet eksempel fra mit eget liv er “Festhåndbogen” som er en guide til alle der skal holde eller til en fest. Jeg skulle vælge imellem at få den udgivet igennem et forlag, eller udgive den selv, eller helt lade være. Her kommer scoren:

Forlag (fordel = garantiaflønning og ingen trykudgifter, ulempe = stærkt formindsket indtjening pr bog, samt markedsføring ude af mine hænder)

 1. Personlig Integritet 5 x 10 = 50
 2. Penge potentiale 2 x 9 = 18
 3. Variation 5 x 8 = 40
 4. Frihed 2 x 7 = 14
 5. Økonomisk sikkerhed 8 x 6 = 48
 6. Faglig anerkendelse 5 x 5 = 25
 7. At hjælpe nogen 5 x 4 = 20
 8. Lægfolk anerkendelse 5 x 3 = 15
 9. Risiko 7 x 2 = 14
 10. At gøre en historisk forskel 5 x 1 = 5

Anerkendelsen på 5 er jo ikke set i forhold til om bogen skal udgives eller ej, men om jeg  selv udgiver eller forlaget gør. Der er ikke rigtig nogen forskel, derfor 5.

IALT = 249

Eget forlag (Fordel = maks indtjening pr. bog og jeg kan selv styre markedsføringen, ulempe = skal selv betale for alt)

 1. Personlig Integritet 5 x 10 = 50
 2. Penge potentiale 8 x 9 = 72
 3. Variation 5 x 8 = 40
 4. Frihed 8 x 7 = 56
 5. Økonomisk sikkerhed 2 x 6 = 12
 6. Faglig anerkendelse 5 x 5 = 25
 7. At hjælpe nogen 5 x 4 = 20
 8. Lægfolk anerkendelse 5 x 3 = 15
 9. Risiko 3 x 2 = 6
 10. At gøre en historisk forskel 5 x 1 = 5

Ved at udgive selv indgår jeg jo en risiko med pengene, men jeg få friheden til at bestemme alt selv, derfor er scoren sådan.

IALT = 301

Lad være (fordel = tid sparet, ulempe = ingen bogudgivelse!)

 1. Personlig Integritet 5 x 10 = 50
 2. Penge potentiale 0 x 9 = 0
 3. Variation 5 x 8 = 40
 4. Frihed 5 x 7 = 35
 5. Økonomisk sikkerhed 5 x 6 = 30
 6. Faglig anerkendelse 5 x 5 = 25
 7. At hjælpe nogen 5 x 4 = 20
 8. Lægfolk anerkendelse 5 x 3 = 15
 9. Risiko 5 x 2 = 10
 10. At gøre en historisk forskel 5 x 1 = 5

Ved at lade være får jeg glip af muligheden for at tjene penge, derfor 0, men da jeg ikke ved hvordan salget går får økonomisk sikkerhed 5.

IALT = 230

Pludselig var det nemt at tage beslutningen om at udgive på eget forlag.

Kan du se hvor nemme mange af dine valg bliver, ved at bruge dine personlige prioriteter? Prøv det nu! Stop op og skriv et par af dine eksisterende problemer/valgmuligheder ned, og giv det en score ud fra de værdier du skrev ned lige før (for det gjorde du da, ikke? Du læste da ikke bare videre og lod din dovenskab vinde?).